Εταιρεία Ελληνικών
Τυπογραφικών ΣτοιχείωνΣπύρου Μερκούρη 33
116 34
Αθήνα

T: +30 210 725 1979
F: +30 210 725 1979
E: gfs[at]greekfontsociety.gr
 

κεντρική σελίδα
σχετικά με την ΕΕΤΣ
εκδόσεις
γραμματοσειρές
TeX
σύνδεσμοι

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μας με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις γραμματοσειρές της ΕΕΤΣ. Διορθώσεις εφαρμόστηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η συνεχής βοήθεια και η στήριξή σας στο έργο της ΕΕΤΣ είναι ανεκτίμητη.